[Vietsub] Hí Bi Hoan 戏悲欢 – Tố Cẩm 素锦“Người dưới đài nhìn có hiểu được thịnh trang này mà suy diễn bi hoan
Người trên đài có mấy phần chân tình trong lúc hí
Luôn trách mẫu đơn đang lúc thề non hẹn biển đã vội phân tán
Nhưng có ai giữ lại tình sầu này trong tim
Chỉ một mình lưu luyến”

Hí bi hoan
Nguyên khúc : Triêu hoa chích thập nhất bán
Điền từ/Áp phích : Thổ Khôi Thiên Tạm
Xướng/Hậu kỳ : Tố Cẩm
Chuyển ngữ : Hồ Ly Rùa
Nguồn :

Chú thích :
– Thịnh trang : trang phục diễm lệ, chính là mấy bộ mặc khi hát hí đó
– Vạn thủy thiên sơn : muôn ngàn khó khăn gian khổ
– Trường tụ : ống tay áo dài, trang phục kinh kịch tay áo của vai đán thường rất dài

Nguồn: https://100kuskov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://100kuskov.com/du-lich/

One thought on “[Vietsub] Hí Bi Hoan 戏悲欢 – Tố Cẩm 素锦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *