"Quần Thư Trị Yếu" Và "Quốc Học Trị Yếu"“Quần Thư Trị Yếu”, “Quốc Học Trị Yếu” là tài liệu giảng dạy chủ yếu của Viện Hán Học (Trích từ “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014”, Tập 346, Ngày 10-06-2016)

[…] Khóa trình dạy học chủ yếu, có hai bộ sách. Hai bộ sách này là chìa khóa của “Tứ Khố”. Bộ thứ nhất là bộ Quần Thư Trị Yếu này, do Đường Thái Tông biên soạn. Một bộ khác là vào năm đầu Dân Quốc do Trương giáo sư biên soạn, gọi là “Quốc Học Trị Yếu”. Cho nên “Quần Thư Trị Yếu”, “Quốc Học Trị Yếu”. Đây là tài liệu giảng dạy của Viện Hán Học chúng ta. Chúng ta không cần biên soạn tài liệu giảng dạy. Cổ nhân biên soạn tốt rồi! Hai bộ sách này có thể cứu quốc gia, cứu dân tộc, có thể mang đến cho người dân trên toàn thế giới hạnh phúc vui vẻ, an định hài hòa. Đây là đại sự.

Hoan nghênh các bằng hữu tuổi trẻ phát đại bồ đề tâm. Đem hai bộ sách này học thật tốt thì có thể “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. “Tề gia”, cái chữ “gia” này. Hiện tại chúng ta nói là “Xí nghiệp gia”. Bạn có thể đem xí nghiệp của mình kinh doanh được hết sức thành công. Nếu bạn tham chính [tham gia chính sự], có thể trị quốc. Mang đến nền an định hòa bình vĩnh viễn cho toàn thế giới. Một việc đại sự. Đây không phải là việc nhỏ.

Còn có một sự việc càng to lớn hơn chính là vãng sanh Thế giới cực lạc. Ngàn vạn lần đừng đem cái này quên mất! Cái này còn trọng đại hơn so với cái tôi vừa mới giảng. Cứu cánh viên mãn. Đó là cái gì? Đó là phải cứu khắp hư không pháp giới, vô lượng vô biên trong cõi nước chư Phật, hết thảy chúng sanh khổ nạn. Chúng ta đến Thế giới cực lạc làm cái sự việc này. Chúng ta ở phía trước làm Viện Hán Học, đây là địa cầu, là chúng sanh trên địa cầu. Tam thiên đại thiên thế giới vẫn làm không được! Thế nhưng đến Thế giới cực lạc toàn bộ đều làm được hết!

Kinh này không thể không học. Sau khi học xong rồi, đối với thế giới cực lạc sản sinh tín tâm, sản sinh nguyện vọng. Hi vọng mình nhất định phải đi. A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn mình. Chúng ta làm việc thế xuất thế gian, đều là nguyện vọng của Phật Bồ Tát. Một nguyện vọng của Phật Bồ Tát. Chính là một nguyện vọng thống nhất. Hi vọng chúng sanh lìa khổ được vui. […]

[Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014]
Thời gian: 10-06-2016
Địa điểm: Cực Lạc Tự, Đài Nam, Đài Loan (Taiwan)

Nguồn: https://100kuskov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://100kuskov.com/cong-nghe/

One thought on “"Quần Thư Trị Yếu" Và "Quốc Học Trị Yếu"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *