Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý Trung tâm Ngoại ngữCác chức năng lớn của Hệ thống bao gồm:
1. Thời khóa biểu (Lập tự động theo tuần, kiểm tra trùng lặp giáo viên, phòng học, tự động cập nhật tỷ lệ giáo viên nước ngoài, liệt kê danh sách giáo viên và phòng học đang còn trống để hỗ trợ lập thời khóa biểu…)
2. Quản lý ghi danh học viên (Quản lý tất cả các thông tin học viên khi đến đăng ký cho đến quá trình kiểm tra đầu vào, chuyển lớp, thống kê báo cáo đăng ký)
3. Quản lý học viên (Quản lý tất cả thông tin học viên đang theo học, nộp học phí, đối soát học phí, in danh sách…)
4. Quản lý điểm học viên (Quản lý điểm, nhập điểm bằng excel hoặc trực tiếp, …)
5. Quản lý sách bán (Sách bán cho học viên, nhập khó, xuất bản và tự động cập nhật tồn kho…)
6. Quản lý sách thư viện (Sách gốc, mượn trả)
7. Giao ca giao việc (Sổ giao ca, giao việc trực tuyến)
Ngoài ra còn có rất nhiều chức năng thống kê đi kèm trong mỗi chức năng chính và chức năng con.
Link xem demo hệ thống :
Tài khoản: demo
Mật khẩu: demo

Điện thoại liên hệ: 01245 118 999

Nguồn: https://100kuskov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://100kuskov.com/cong-nghe/

14 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý Trung tâm Ngoại ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *