ĐO QUANG THÔNG ĐÈN LED BẰNG QUẢ CẦU TÍCH PHÂN-Specific procedures for measuring total flux.SphereQUẢ CẦU TÍCH PHÂN , QUANG THÔNG ĐÈN LED
Specific procedures for measuring total luminous flux Sphere
Hầu hết các nhà sản xuất bóng đèn LED cung cấp tổng số báo cáo đo quang thông bằng phương pháp Tích hợp hình cầu. Phương pháp Goniophotometer được coi là chính xác hơn nhưng cả hai phương pháp đều được chấp nhận. Đối với mục đích so sánh, miễn là sử dụng cùng một phương pháp cho tất cả các bóng đèn thì có thể so sánh chính xác.cũng cần lưu ý rằng phép đo ánh sáng liên quan đến thông lượng phát sáng tổng cộng xuống phía dưới thay vì thông lượng phát sáng tổng thể có thể bao gồm sự tán sắc ánh sáng đi lên thường bị lãng phí như trường hợp với đèn chiếu halogen lưỡng sắc truyền thống. Một bóng đèn halogen lưỡng sắc 50W thường có tổng lượng quang thông từ 700 đến 800lm nhưng tổng lượng thông lượng phát sáng đi xuống (hoặc lumens) thường là 550 đến 600lm vì đèn halogen cũ phát ra một lượng ánh sáng nhất định từ phía sau ánh sáng mất đi.

Nguồn: https://100kuskov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://100kuskov.com/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *