Chương 3 – Lý thuyết hành vi người tiêu dùngConsumer behaviour is the study of how individual customers, groups or organizations select, buy, use, and dispose ideas, goods, and services to satisfy their needs and wants. It refers to the actions of the consumers in the marketplace and the underlying motives for those actions.
In microeconomics, the utility maximization problem is the problem consumers face: “how should I spend my money in order to maximize my utility?” It is a type of optimal decision problem. It consists of choosing how much of each available good or service to consume, taking into account a constraint on total spending as well as the prices of the goods.

Nguồn: https://100kuskov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://100kuskov.com/giao-duc/

2 thoughts on “Chương 3 – Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

  1. thầy ơi giúp em giải bài tập này với ạ
    Năm 1939, với nền kinh tế Hoa Kỳ chưa phục hồi hoàn toàn sau cuộc Đại suy thoái, Tổng thống Roosevelt tuyên bố rằng Lễ Tạ ơn sẽ giảm sớm hơn một tuần so với bình thường để thời gian mua sắm trước Giáng sinh sẽ kéo dài hơn. Giải thích những gì Tổng thống Roosevelt có thể đã cố gắng đạt được, bằng cách sử dụng mô hình tổng cầu và tổng cung.

  2. thầy ơi thầy up video giảng dạy phần Độ co giãn thay thế của các yếu tố đầu vào trong vi mô 2 đi ạ. phần đó em không hiểu lắm ạ :(((( các video của thầy giảng rất dễ hiểu ạ! em xem kĩ và nắm bắt được chắc kiến thức đã học ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *