Cách tải ứng dụng dịch tiếng Anh sang tiếng Việt trên điện thoại với một quả bóng(Translate English)Ứng dụng dịch tất cả các thứ tiếng sang tiếng Việt thật đơn giản cùng với quả bóng nổi, đưa quả bóng tới đâu là dịch tới đó
👉 Ứng dụng dịch tiếng Anh sang tiếng Việt bằng camera và bằng quả bóng nổi rất đơn giản
How to download the English translation application into Vietnamese is very simple with a floating ball
Dịch trên màn hình (Dịch màn hình) dịch văn bản ngay trên màn hình, Dịch mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi bạn đang lướt web, chơi game
+ Bong bóng dịch nổi trên màn hình
+ Dịch văn bản ngay trên màn hình điện thoại
+ Phát hiện và dịch văn bản sao chép
+ Dịch màn hình khi chơi game
+ Cho phép sao chép văn bản đã dịch
👉Dịch tiếng Anh p1
👉 link chia sẻ

Nguồn: https://100kuskov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://100kuskov.com/meo-vat/

4 thoughts on “Cách tải ứng dụng dịch tiếng Anh sang tiếng Việt trên điện thoại với một quả bóng(Translate English)

  1. Mình thường xuyên học tiếng Anh nếu có ứng dụng này là rất hữu dụng cho việc học tập của mình cảm ơn bạn

  2. Chia sẻ cách dịch tiếng anh của bạn rất dễ làm và tiện lợi cho công việc của tôi hằng ngày rất cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *