BIỂN HỒ GA-LI-LÊ và "CHIẾC THUYỀN CHÚA GIÊ-XU" (13.10.2015) Mục sư Lê Minh Đức4. BIỂN HỒ GA-LI-LÊ : Khi Đấng Christ thực sự đến, góc nhìn của Kinh Thánh về “vùng đất” đã trải qua những thay đổi triệt để. Quan sát cách thức những nhà lãnh đạo Do Thái và Hê-rốt đối xử với Giăng Báp-tit, Đức Chúa Giê-xu có chiến lược mở màn chức vụ của Ngài tại Ga-li-lê của Dân Ngoại, tại Ca-bê-na-um, “bên bờ biển” (Mat 4:12-19, Es 8:23-9:1).
Chẳng phải vô cớ mà Chúa đã chỉ cho Áp-ra-ham thấy rằng ông phải định cư trên giải đất hẹp nối liền ba lục địa nầy. Trải qua hàng ngàn năm lữ khách từ Châu Phi đến Châu Âu, từ Châu Á đến Châu Phi đều đi dọc theo via maris , “con đường bên mé biển”. Xa tít về phía bắc những dòng tuyết tan của núi Hẹt-môn đổ vào luồng nước chảy ào ào xuyên qua hồ Hu-lê và biển Ga-li-lê, đổ xuống dòng sông Giô-đanh cuồn cuộn uốn khúc cho đến khi đổ hết mọi phù sa tích luỹ được vào Biển Chết, điểm thấp nhất trên bề mặt trái đất. Hẹt-môn, nơi dòng tuyết tan thành nguồn nước của sông, rất có thể lắm là địa điểm nơi Chúa hoá hình, hồ Ga-li-lê là một nơi nổi bật cho chức vụ và các phép lạ của Ngài.

(Nguyên cứu “Địa Lý Xứ Thánh”)

Nguồn: https://100kuskov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://100kuskov.com/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *